Telefoonnummer:
074-2771555
Telefoonnummer: 074-2771555

Klachtenregeling

HEEFT U EEN KLACHT OVER UW HUISARTS?

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, de assistente of waarnemer. Daar bestaat een regeling voor en die leggen we hier uit.
Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een gesprek tussen patiënt en huisarts.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt hier lezen, wat u met uw klacht kunt doen. In het kort is het een proces in stappen, die u niet alle hoeft te doorlopen:

  1. Bespreek uw klacht met de huisarts
  2. Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente

Bespreek de klacht

In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken. Als de huisarts niet weet, dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts. Als u een afspraak maakt voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken. Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Instanties van de klachtenregeling en hun werkwijze

Als stap 1 niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente”.  Ook als u bezwaren heeft tegen het indienen van een klacht volgens stap 1, kunt u stap 2 volgen. Bij deze 2e stap zal “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” zorgen voor:

• Onafhankelijke  bemiddeling van klachten waarbij op een informele manier de patient en de klachtenfunctionaris proberen te komen tot een bevredigende oplossing. 

Het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” werkt volgens de “Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg”. 

Hoe kan een klacht ingediend worden?

Om een klacht in te dienen bij het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente”(stap 2), kunt u het klachtenformulier (zie http://www.khtwente.nl/) in vullen. Als dit voor u echt niet mogelijk is, kunt u ook een klachtenbrief schrijven en deze sturen naar: “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente”, P/A HDT-Oost, Postbus 1084, 7500 BB Enschede.

Wat gebeurt er daarna?

• Klachten worden door het secretariaat gestuurd naar één van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen. De klacht wordt hiermee in behandeling genomen. U ontvangt hier een bevestiging van.

• Vervolgens zal de klachtenfunctionaris contact opnemen met de klager (patiënt) en de huisarts. Hierbij zal verhelderd worden wat er voorgevallen is, waar de onvrede precies zit en wat er gedaan moet worden om dit op te lossen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. Zo nodig zal de klachtenfunctionaris u helpen met de precieze formulering van uw klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris een bemiddelende rol spelen bij een gesprek tussen de klager (patiënt) en de huisarts.

• De klachtenfunctionaris geeft een oordeel en doet een schriftelijke uitspraak over de klacht. Ook kunnen hierbij aanbevelingen aan de huisartsenpraktijk gedaan worden om herhaling van de klacht te voorkomen. Er wordt geen uitspraak gedaan over eventuele schadevergoedingen of eventuele sancties.

• De huisarts zal in een schriftelijke reactie een eindconclusie formuleren richting de klager (patiënt). De huisarts is niet verplicht om de aanbevelingen van de klachtenfunctionaris op te volgen, maar zal dit vaak wel doen.

Hoe lang duurt het?

 Het streven is dat de klachtenfunctionaris met circa een week contact met de klager (patiënt) en huisarts opneemt. De verheldering van het voorval en de precieze onvrede zal enkele weken in beslag nemen. Met 6 weken dient de huisarts in een schriftelijke reactie een eindconclusie te formuleren richting de klager (patiënt). Deze periode kan uiterlijk 4 weken verlengd worden, mits dit duidelijk met de patiënt besproken wordt. 

Wat kost het?

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Wanneer u zich echter laat bijstaan door een vertegenwoordiger, advocaat of tolk, zijn die kosten voor uw eigen rekening. 

Wie kan een klacht indienen?

• De patiënt zelf, of de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige patiënt

• Iemand anders dan de patiënt, mits hier schriftelijk toestemming voor gegeven is door de patiënt

• Nabestaanden van een patiënt

 Wat als u er niet uitkomt?

Als u ook na de tussenkomst van het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. De geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) voldoet aan de nieuwe klachtwet WKKGZ en is speciaal voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Dit betreft naast huisartsenzorg ook de apothekersdiensten. De geschillencommissie kan klachten in behandeling nemen, bindende uitspraken doen en uitspraken doen over schadeclaims. Zie voor meer informatie ook http://www.skge.nl. U kunt hier alleen een klacht indienen nadat u de route via het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” gevolgd hebt.


 

Contact

Telefoon 074-2771555
 

Huisartsenpraktijk Respons

Straatsburg 21
7559 NM Hengelo
Telefoon:
074-2771555
Fax:
074-2771333
Voor spoed toets 1
Routebeschrijving >

Thuisarts-logo